Page path:


Senior Accounting Officer

Unfortunately, the content of this page is not available in this language (en_EN).

Miejsce pracy:

Zabrze

Opis stanowiska:

 • księgowanie, kontrola i analiza dokumentów pod względem zgodności z aktualnymi przepisami oraz regulacjami grupy
 • czynności związane z zamknięciem miesiąca i przygotowaniem sprawozdań finansowych/raportów
 • konsolidacja oraz potwierdzanie sald oraz transakcji w spółkach grupy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT oraz prowadzenie rejestrów VAT, wysyłka JPK
 • wsparcie przy kalkulacji podatku CIT, podatku odroczonego, podatku u źródła
 • udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz współpraca z biegłym rewidentem
 • współpraca z zagranicznymi biurami rachunkowymi
 • sporządzanie sprawozdań do NBP
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • uzgadnianie sald, bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji oraz przestrzeganie procedur,
 • współpraca oraz utrzymywanie pozytywnych kontaktów ze współpracownikami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość)
 • minimum 5 lat pracy w pełnej księgowości
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych CIT
 • znajomości przepisów VAT w transakcjach zagranicznych (WNT, WDT, import, export)
 • znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • mile widziane doświadczenie w księgowaniu/rozliczaniu dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terytorium innych państw,
 • bardzo dobra znajomość systemu SAP
 • znajomość Excel, Word
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • odpowiedzialność i inicjatywa w działaniu
 • dokładność, systematyczność oraz samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków

Oferujemy:

 • Stabilne, długoterminowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w uznanej firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy

 

 

Na projekty w Polsce i za granicą poszukujemy osób o różnym poziomie doświadczenia na stanowiska widoczne obok.

CV prosimy wysłać na adres: [Bitte aktivieren Sie Javascript] z nazwą stanowiska.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Administratorem danych jest KAEFER SA z siedzibą w Warszawa 02-677, Cybernetyki 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.