Page path:


Scaffolding Fitter

Unfortunately, the content of this page is not available in this language (en_EN).

Lokalizacja:

projekty zagraniczne

Opis stanowiska:

 • planowanie wykonania i zabezpieczania konstrukcji rusztowania na podstawie projektu w zależności od rodzaju obiektu i możliwości posadowienia;
 • kompletowanie, przygotowywanie i zabezpieczanie w transporcie elementów niezbędnych do montażu;
 • obsługiwanie, eksploatacja i przechowywanie narzędzi, elektronarzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań;
 • montowanie lub przebudowywanie elementów rusztowania według zaplanowanej koncepcji, zgodnie z instrukcją montażu;
 • oznakowywanie i zabezpieczanie rusztowania przed osobami nieuprawnionymi i spadającymi przedmiotami;
 • zabezpieczanie rusztowania urządzeniami odgromowymi zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego elektryka;
 • demontowanie rusztowań;
 • czyszczenie i konserwowanie elementów rusztowania;
 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.


Wymagania:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu
 • doświadczenie min.1 rok
 • umiejętność samodzielnego wykonywania prac


Oferujemy:

 • Pracę w firmie należącej do międzynarodowego koncernu o wieloletniej tradycji i wartościach etycznych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego
 • Ciągły rozwój poprzez implementację działań, opartych na strategii LEAN, która jako system zarządzania przedsiębiorstwem stanowi jeden z podstawowych filarów rozwoju Spółki


Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

 

Na projekty w Polsce i za granicą poszukujemy osób o różnym poziomie doświadczenia na stanowiska widoczne obok.
CV prosimy wysłać na adres: [Bitte aktivieren Sie Javascript] z nazwą stanowiska.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Administratorem danych jest KAEFER SA z siedzibą w Warszawa 02-677, Cybernetyki 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.