Page path:


Industrial Insulation Fitter

Unfortunately, the content of this page is not available in this language (en_EN).

Lokalizacja:

Szwecja

Opis stanowiska:

 • wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych;
 • wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym;
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu;
 • wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach;
 • wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków:
 • izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody,izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji
  zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji;
 • wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza ochronnego;
 • sporządzanie szkiców roboczych i rysunków izometrycznych wykonywanych izolacji przemysłowych;
 • wykonywanie pomiarów z natury i szkiców inwentaryzacyjnych;
 • organizowanie, użytkowanie i likwidowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, przepisami ochrony przeciwpożarowej;
 • zamawianie materiałów do robót izolacyjnych i towarzyszących, ich transportowanie i składowanie;
 • konserwowanie narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych;
 • wykonywanie towarzyszących prostych prac blacharskich i antykorozyjnych w zakresie związanym z montażem izolacji przemysłowej,
 • ocenianie jakości wykonanej pracy i bieżące usuwanie dostrzeżonych usterek;
 • wykonywanie konserwacji, remontu i naprawy oraz demontażu starej izolacji,
 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.

Wymagania:

 • ukończona szkoła zawodowa lub inne świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zawodu
 • doświadczenie : 2 lata stażu pracy w branży
 • umiejętność samodzielnego wykonywania prac

Oferujemy:

 • Pracę w firmie należącej do międzynarodowego koncernu o wieloletniej tradycji i wartościach etycznych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego
 • Ciągły rozwój poprzez implementację działań, opartych na strategii LEAN, która jako system zarządzania przedsiębiorstwem stanowi jeden z podstawowych filarów rozwoju Spółki

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

 

Na projekty w Polsce i za granicą poszukujemy osób o różnym poziomie doświadczenia na stanowiska widoczne obok.

CV prosimy wysłać na adres: [Bitte aktivieren Sie Javascript] z nazwą stanowiska.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Administratorem danych jest KAEFER SA z siedzibą w Warszawa 02-677, Cybernetyki 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.