Page path:


Zgodność

Jedna grupa - jeden kodeks.

W ciągu ostatnich 100 lat pracownicy KAEFER na całym świecie ambitnie pracowali nad stworzeniem wysokiej jakości rozwiązań dla naszych klientów, opartych na zaufaniu i wspólnym zestawie wartości. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Z naszych zobowiązań wywiązujemy się zawsze rzetelnie i niezawodnie. 
 
Jubileusz KAEFER w 2018 roku był doskonałą okazją, aby wprowadzić nasz Kodeks Postępowania w Biznesie w kolejne stulecie, uzupełniając go o istotne dla nas wszystkich współczesne zagadnienia. 

Długofalowy sukces KAEFER nie byłby możliwy bez naszej kultury korporacyjnej i zwrócenia się firmy ku wartościom. Zaufanie jest podstawą wszystkich działań KAEFER. Zobowiązujemy się do działania w taki sposób, aby utrzymać i wzmocnić zaufanie i lojalność naszych klientów, pracowników oraz ich rodzin. Zaufanie może rozwijać się tylko wtedy, gdy nasze działania są przewidywalne i konsekwentne - od pracowników na budowie aż po kierownictwo firmy. Tworzenie środowiska zaufania i ciągłe dążenie do doskonalenia się, pomaga nam osiągnąć wysoki poziom współpracy. Dobre relacje międzyludzkie pomagają nam w rozwiązywaniu złożonych problemów. Niezawodność i zorientowanie na wyniki zaś pomaga nam przekroczyć nasze własne oczekiwania, a skromność - pozostać silnym i pamiętać o prawdziwym celu, jakim jest realizacja naszej misji.

KAEFER jest mocno zaangażowany w zarządzanie ryzykiem i w Compliance, definiowany jako zbiór wytycznych, zasad i procedur, których celem jest zapobieganie, monitorowanie i likwidacja praktyk sprzecznych ze standardami prawnymi, etycznymi i biznesowymi.

Kodeks Postępowania w Biznesie określa nasze zasady i dotyczy każdego, kto prowadzi interesy z lub dla Grupy KAEFER na całym świecie, co oznacza wszystkich naszych pracowników, w tym wszystkie szczeble zarządzania w Grupie KAEFER, a także konsultantów, pracowników tymczasowych i podwykonawców. Kodeks określa w jaki sposób prowadzimy działalność gospodarczą. Niezależnie od tego, co robimy na co dzień, wszyscy musimy przestrzegać prawa, standardów i wytycznych, które mają zastosowanie w naszej pracy. Musimy działać etycznie, uczciwie i z wzajemnym szacunkiem.
 
Tylko wówczas, gdy będziemy postępować zgodnie z własnymi, wysokimi standardami, stawimy czoła wyzwaniom i przyszłym zmianom oraz zapewnimy zrównoważony i innowacyjny model biznesowy następnym pokoleniom.
 

Anna Mecherzyńska

Compliance Officer

+48 32 27775 59

Mobile: +486944002 19

LinkedIn Profile

Kodeks Postępowania w Biznesie

Kodeks postępowania dla dostawców

Polityka Antykorupcyjna