Page path:


Zdrowie i bezpieczeństwo

Dla dobra wszystkich, z którymi pracujemy.

Pracownicy są naszym największym kapitałem i robimy co w naszej mocy, aby zapewnić im dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo. Większość z nich pracuje na budowach na całym świecie i codziennie daje z siebie wszystko, mierząc się z wysokością, zimnem, gorącem, wiatrem i deszczem. Dlatego bezwzględnie konieczne jest dążenie do osiągnięcia celu, jakim jest zerowy poziom wypadków.

Aby ten cel osiągnąć, koncentrujemy się na tworzeniu kultury bezpieczeństwa. Tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie naszej organizacji będą zaangażowani oraz świadomi znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, możemy wprowadzić trwałe zmiany. Od edukacji przez ocenę ryzyka po nagrody za bezpieczną pracę - wszystkie nasze działania przyczyniają się do osiągnięcia pozytywnych i wymiernych wyników naszych pracowników - od Zarządu po pracowników na budowach.

Oczywiście zdarzają się incydenty i wypadki. Chodzi jednak o to, aby nie zdarzyły się one ponownie. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do badań i analizy incydentów w pracy i czynimy z nich istotny element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w KAEFER.

Standardy bezpieczeństwa określają parametry, w oparciu o które działamy. Wyznaczają one również normę, za pomocą której mierzymy nasze wyniki. Dlatego raportowanie jest dla nas tak ważne. Nie da się bowiem rozwiązać problemu, jeśli nie wie się o jego istnieniu. Tylko działania podejmowane dziś mogą zmienić sytuację w przyszłości.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KAEFER S.A.

Polityka ZSZ

Korporacyjna Polityka BHP