Page path:


Zasady Lean w KAEFER

Właściwe wykonanie zadania "za pierwszym podejściem".

Wyobraź sobie siebie na placu budowy. Czekasz bezczynnie na dostawę materiałów, które jeszcze się nie pojawiły. Często w takiej sytuacji ludzie boją się przyznać "szefie, mam problem", ponieważ nie chcą by zauważono ich bezczynność. Takie podejście to strata czasu. To nie jest podejście Lean.
Lean gwarantuje, że identyfikacja i sygnalizowanie problemów są w porządku. Sugestie pracowników dotyczące możliwych ulepszeń - również. Lean Site Management gwarantuje również, że odpowiednie materiały znajdą się we właściwym miejscu i czasie, w odpowiedniej ilości i jakości.
Nie chodzi o ponowne "wynalezienie koła", ale raczej o optymalizację procesów i zapewnienie płynnego i nieprzerwanego działania tego koła. Oznacza to stosowanie prostych metod, takich jak planowanie i zarządzanie wydajnością. Plan działań zmierzających do osiągnięcia uzgodnionych celów powinien obejmować wszystkie czynności jakie należy wykonać przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.
Kroki podejmowane w kierunku "Prawdziwej Północy" nazywamy właściwym podejściem Lean. Obejmują one tworzenie stabilnych przepływów pracy, załogi zoptymalizowane pod względem ilości pracowników, porównywanie wyników rzeczywistych z oczekiwanymi, a także analizę pierwotnych przyczyn w celu dalszego doskonalenia procesu.
 

Sebastian Bubrowski

Kierownik Działu LEAN

+48 32 27775 75

Mobile: +487954704 49

LinkedIn Profile

Nowa tablica PPM-Board spowodowała, że śpię spokojnie - nie muszę się tak bardzo martwić tym jakie problemy pojawią się następnego dnia.

Johnny Roosens,
Kierownik Budowy, Belgia

Tablica PPM
Tablica PPM - Planning & Performance Management

W celu wdrożenia czterech zasad lean - płynności działań, taktu, systemu ciągnionego i zera błędów - stosujemy następujące siedem punktów::

1.

Zmieniamy konwencjonalne przekonania - bez wyzwania nie ma żadnego postępu.

2.

Eksperymentujemy - jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz.

3.

Akceptujemy niepowodzenia - poprawa wymaga cierpliwości.

4.

Jesteśmy godni zaufania - wprowadzanie usprawnień nie może prowadzić do utraty miejsc pracy.

5.

Pracujemy zespołowo - stawiamy na optymalizację całościową, a nie cząstkową (indywidualną).

6.

Jesteśmy elastyczni - uważamy, że sztywne struktury/polityka ograniczają postęp.

7.

Jesteśmy zdyscyplinowani - trzymamy się standardów.