Page path:


Korozja pod izolacją

Korozja pod izolacją jest zagrożeniem dla szeroko rozumianego przemysłu.
Proces korozji jest w większości przypadków dobrze ukryty pod izolacją i staje się widoczny dopiero w efekcie poważnych uszkodzeń systemu.
Opracowaliśmy własne metody walki z korozją pod izolacją, np. poprzez opracowanie wytycznych dotyczących specyfikacji systemu powłok, zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie projektowania systemu izolacji, aby zapobiec przedostawaniu się wody i korozji pod izolacją.

Sample Corrosion under Insulation
Korozja pod izolacją