Page path:


Wszyscy razem – dla bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska!

 
16 maj 2019
Warszawa, Polska

Wszyscy razem – dla bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska!

Pod tym hasłem w dniach 20-24.05.2019 KAEFER S.A. organizuje I edycję Tygodnia Bezpieczeństwa. Jest to kolejny projekt wdrażany w firmach Grupy KAEFER (KAEFER S.A., Termokor Kaefer Sp. z o.o. oraz Wiezat Sp. z o.o.), mający na celu dalszą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach.

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie celu Zero Wypadków jest realne przez konsekwentne działania i indywidualny dobry przykład dany przez każdego z nas.