Page path:


Wdrożenie działań związanych z COVID-19

23 mar 2020

KAEFER S.A., wpisując się w globalne działania Grupy KAEFER, wdrożył wiele środków mających na celu ochronę zdrowia pracowników i ich rodzin oraz utrzymanie bieżącej działalności biznesowej.

Utworzony Sztab Kryzysowy KAEFER S.A. ściśle współpracuje z Zarządem Grupy KAEFER, Korporacyjnym Zespołem Kryzysowym w Bremie i lokalnymi zespołami kryzysowymi w poszczególnych krajach.

Określono i wdrożono również kanały komunikacji, aby na bieżąco informować pracowników o rozwoju sytuacji.

KAEFER S.A. współpracuje ściśle ze swoimi klientami, przestrzegając obowiązujących regulacji wdrożonych przez rząd, służby sanitarne oraz zleceniodawców.

Instruction COVID