Page path:


Sprzęt ochrony osobistej ratuje życie!

 
13 maj 2019
Nasz film BHP opowiada niezwykłą historię
 
Nakręciliśmy film, którego bohaterem jest jeden z pracowników KAEFER S.A. - pan Henryk Karwowski, poszkodowany w wypadku przy pracy, we wrześniu 2018 roku.
Dzięki przestrzeganiu przepisów BHP i stosowaniu środków ochrony osobistej, nasz pracownik ocalił swoje życie i zdrowie. Pan Karwowski postanowił podzielić się z nami swoją historią, w celu wzmocnienia świadomości i motywacji do właściwych zachowań BHP w miejscu pracy.