Page path:


Rok 2018 w KAEFER S.A. - rokiem bezpieczeństwa pracy.

 
7 sie 2018
Warszawa

W ramach działań związanych z promocją bezpieczeństwa pracy, KAEFER S.A. uruchomił w tym roku projekt mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy bazującego na zachowaniu pracowników. Projekt zatytułowany "Jestem profesjonalistą...." składa się z kampanii informacyjnej z wykorzystaniem plakatów - której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność noszenia środków ochrony osobistej oraz kampanii ukazującej liczbę dni bez  wypadków powodujących niezdolność do pracy (LTI). Celem kampanii jest motywowanie pracowników do rywalizacji i osiągania jak najlepszych wyników w zakresie bezpiecznej pracy.

 
2
2