Page path:


Program Rozwoju Lean w KAEFER

Dążąc ku przyszłości.

Sposób myślenia Lean to świadomość całościowego obrazu sytuacji oraz wszystkich elementów składających się na nią. Dlatego KAEFER prowadzi szeroko zakrojone szkolenia pracowników z zakresu Lean. Program Rozwoju Lean daje im narzędzia, dzięki którym mogą wpływać na usprawnianie procesów i z czasem stać się trenerami Lean. Nie ma znaczenia to, czy pracownik jest kierownikiem liniowym, kierownikiem projektu czy budowy; każdy z nich jest szkolony, by przejąć odpowiedzialność za doskonalenie procesów i móc nauczać tej metody innych. To możliwe dzięki poznawaniu zasad i metodologii Lean oraz doświadczaniu ich w praktyce. Program oferuje możliwość zdobycia szeregu certyfikatów: Lean Practitioner, Lean Professional i Lean Master. Pozwala rozwijać pracownikom swoje umiejętności, zdobywać cenne, praktyczne spojrzenie na możliwości jakie stwarza Lean. Nagrodą jest nie tylko łatwiejszy i mniej czasochłonny przepływ pracy, ale także inwestycja w rozwój osobisty każdego kierownika w KAEFER. Nie jesteśmy gołosłowni. Wystarczy zapytać któregokolwiek z ponad 1 500 pracowników, z ponad 35 krajów, którzy rozpoczęli swoje szkolenie.

Sebastian Bubrowski

Kierownik Działu LEAN

+48 32 27775 75

Mobile: +487954704 49

LinkedIn Profile

Trening nauczył nas nowego sposobu myślenia. Fantastycznie było zobaczyć reakcję kierownictwa i nadzoru na narzędzia Lean, nowe sposoby rozwiązywania problemów i zwiększenia wydajności. Cały zespół zjednoczył się w walce ze stratami. 

Ian Tattersall
Dyrektor Zarządzający, Wielka Brytania