Page path:


POP w przemyśle i energetyce

Powstrzymanie ognia.

Pożar jest i zawsze będzie poważnym zagrożeniem. Jednak, dzięki innowacjom technologicznym, KAEFER może podjąć kroki w celu zminimalizowania tego ryzyka i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem pożarowym. Szczególnie w dużych budynkach, kompleksach i obiektach przemysłowych, jak również w przemyśle stoczniowym i morskim.


Podczas planowania rozbudowy jednego z magazynów gazu naszego klienta, szybko stało się jasne, że zakładane cele ochrony i poziomu odporności ogniowej nie są możliwe do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych metod. Rozwiązaniem KAEFER było opracowanie indywidualnego zestawu środków ochrony przeciwpożarowej wykorzystujących puszki ENERGY Firecover®. Mogą one być stosowane nawet w trudno dostępnych lub technicznie skomplikowanych obszarach i spełniają wszystkie niezbędne standardy ochrony przeciwpożarowej. Puszki ENERGY Firecover® są produktem własnym KAEFER, co daje klientowi możliwość skorzystania z pełnego pakietu usług u jednego dostawcy, a także możliwość szybszej i łatwiejszej konserwacji.


Innowacyjność KAEFER wyznacza standardy pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Ponieważ dla nas i naszych klientów jest to kwestia zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa obiektów, ale także bezpieczeństwa ludzi.

ENERGY Firebox
Wykonanie puszki ENERGY Firecover® .

Produkty i usługi Grupy KAEFER

Uszczelnienie kabli
Badanie rurociągów
Okładziny kanałów powietrznych i szyn wsporczych
Powłoki przeciwpożarowe, obudowy, fasady i okna
Izolacja zbiorników F90
Koncepcje i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Systemy z materiałów kompozytowych o doskonałych właściwościach przeciwpożarowych
Niepalne izolacje przewodów rurowych
 
Gas storage facility Peckensen, Germany
Magazyn gazu "Peckensen", Niemcy - zastosowanie puszek ENERGY Firecover®.