Page path:


Ochrona przed hałasem i akustyka

Ochrona przed hałasem i akustyka

Hałas jest niezdrowy. Nie tylko dla ludzi, ale także dla obiektów, które podlegają wibracjom. KAEFER oferuje innowacyjne i dostosowane do potrzeb rozwiązania, pozwalające na efektywne radzenie sobie z hałasem.
Wszystko zaczyna się od pomiaru. Nasi inżynierowie analizują poziom hałasu i jego źródła za pomocą najnowocześniejszych urządzeń i opracowują środki ochrony przed hałasem, które są dokładnie i indywidualnie dopasowane do każdego obiektu lub budynku. Są one testowane i opracowywane w naszym własnym laboratorium akustycznym, w którym znajduje się stanowisko do testów ścian i izolacji rur. Oznacza to, że możemy zaoferować naszym klientom wysokiej jakości pochłaniacze dźwięku, obudowy akustyczne, ekrany akustyczne oraz izolacje rur i zbiorników odpowiadające wymaganiom zarówno akustycznym jak i termicznym klienta.

Niezależnie od tego, czy chodzi o redukcję hałasu, czy też o optymalizację akustyki i pochłanianie dźwięków na statkach i jednostkach morskich, w zakładach przemysłowych, pomieszczeniach lub budynkach, KAEFER dysponuje teoretyczną i praktyczną wiedzą fachową, dzięki której założony cel można osiągnąć w sposób efektywny również pod względem kosztowym.

Zakres naszych usług i rozwiązań w Grupie KAEFER

Opracowujemy autorskie projekty, szkolenia akustyczne i seminaria dla pracowników oraz klientów we wszystkich zakresach. 

Ponadto zapewniamy:

Akustyka przemysłowa
 • Pomiary hałasu/drgań, analiza hałasu
 • Planowanie emisji hałasu, hałasu w miejscu pracy, symulacje
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem
Akustyka pomieszczeń i budynków / budownictwo
 • Pomiary hałasu, analiza hałasu
 • Przygotowywanie raportów akustycznych i przewidywań akustycznych
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem
 • Optymalizacja akustyki w pomieszczeniach, pochłanianie dźwięku w budynkach
Akustyka statków i obszarów morskich
 • Pomiary hałasu/drgań, analiza
 • Przygotowywanie raportów i prognoz akustycznych
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem
Laboratorium
 • Opracowanie i zaprojektowanie środków ochrony przed hałasem
KAEFER acoustic laboratory
Laboratorium akustyczne KAEFER
Noise Protection power plant
Ochrona przed hałasem w elektrowni