Page path:


Normy i certyfikaty

Potwierdzenie kompetencji i doświadczenia.

KAEFER S.A. jest certyfikowany zgodnie z globalnymi i lokalnymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemami zarządzania środowiskiem i jakością. Są one uznawane i akredytowane przez ważne międzynarodowe jednostki certyfikujące.

KAEFER S.A. i jego spółki zależne posiadają certyfikaty w dziedzinie projektowania i wykonawstwa robót izolacyjnych, obmurzowych, antykorozyjnych, rusztowaniowych, przeciwpożarowych, ogólnobudowlanych i fasadowych w budownictwie przemysłowym i ogólnym oraz w dziedzinie spawania.

 

Certificate Details  Validity
ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością 23/07/2022
OHSAS 18001:2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 31/03/2021
SCC 2017/6.0 Petrochemical Certyfikat Bezpieczeństwa Wykonawcy 09/09/2022
ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego 23/07/2022
ISO 37001 System Zarządzania Antykorupcyjnego 29/08/2021
Certyfikat Spawalniczy Certyfikat na zgodność z Normą Spawalniczą 16/03/2020
MASE/UIC Certyfikat na zgodność ze standardem MASE 08/04/2020
ISO 9001:2015 i 14001:2015
KAEFER S.A. Certyfikat ISO 14001
OHSAS 18001:2007
KAEFER S.A. Certyfikat OHSAS 18001
SCC 2017/6.0 Petrochemical
KAEFER S.A. Certyfikat SCC
ISO 37001
KAEFER S.A. Certyfikat 37001
Certyfikat Spawalniczy
KAEFER S.A. Certyfikat Spawania
MASE/UIC
KAEFER S.A. Certyfikat MASE