Page path:


Nasze działania w praktyce

Od słów do czynów

Dobrze jest mówić o zrównoważonym rozwoju. Ale jeszcze lepiej jest podjąć działania w kierunku jego osiągnięcia. To właśnie staramy się robić w KAEFER wspierając i organizując różnorodne inicjatywy w dziedzinie ekonomicznej, społecznej, środowiskowej i kulturowej.

Nasze trzy podstawowe zasady są następujące:

  • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i o środowisko naturalne.
  • Oprzeć nasze długoterminowe relacje z klientami i naszą rentowność na doskonaleniu jakości i procesów.
  • Szanować różnice kulturowe i promować przywództwo oparte na wartościach.

Te ideały kierują nami w każdej inicjatywie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób wdrażamy je w życie.

Małgorzata Odrzywołek

Dział PR

+48 22 54378 00

Mobile: +486095077 06

LinkedIn Profile

 

PROJEKTY I INICJATYWY W KAEFER S.A.

 

Sad owocowy dla dzieci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

KAEFER S.A. tradycyjnie już, podczas corocznych spotkań integracyjnych, organizuje działania CSR na rzecz instytucji i organizacji znajdujących się w potrzebie. We wrześniu 2018 roku byliśmy wierni naszej tradycji.

Pracownicy KAEFER S.A. zawsze starają się, aby udzielana pomoc w pełni odpowiadała realnym potrzebom wspieranych organizacji oraz, żeby wspomnienie KAEFERA pozostało na dłużej nie tylko w pamięci beneficjentów. Tym razem zdecydowano wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa.  

Celem KAEFER S.A. było w tym roku stworzenie sadów owocowych w Wioskach Stowarzyszenia. Pracownicy wzięli udział w specjalnie zorganizowanym Walkathonie, który zakończył się przekazaniem przedstawicielom Stowarzyszenia 100 drzewek owocowych. Ilość drzewek dodatkowo miała wymiar symboliczny ze względu na 100-lecie powstania naszej firmy.

Wsparcie dla dzieci z Domu Dziecka w Brodnicy

15 września 2017 roku KAEFER S.A. miał zaszczyt gościć podczas doroczego spotkania pracowników, dzieci z Domu Dziecka w Brodnicy.

KAEFER zaprosił swoich gości do udziału w turnieju organizowanym w formie pikniku pod gołym niebem. Podczas pikniku drużyny uczestniczyły w licznych zawodach. Wśród konkurencji było między innymi zmienianie kół w samochodzie, wspinaczka na ściance, strzelanie z łuku, gra w Mega Jengę, rajdy quadami i segwayami. Drużyna Domu Dziecka zwyciężyła wszystkich i wygrała główną nagrodę! KAEFER ufundował dzieciom nie tylko medale, dyplomy i słodycze, ale także zapewnił wszystkim wychowankom Domu Dziecka w pełni wyposażone plecaki szkolne i całą gamę artykułów i przyborów, niezbędnych w codziennym życiu każdego ucznia.

Działania KAEFER w Polsce dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE

W dniu 16 września 2016 roku pracownicy administracyjni KAEFER S.A., Termokor KAEFER oraz Wiezat wzięli udział w działaniach CSR dedykowanych podopiecznym Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE, działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym z upośledzeniem umysłowym. Pracownicy polskich spółek KAEFERA wykonali na rzecz fundacji stoły, krzesła i blaty robocze przeznaczone na wyposażenie świetlicy fundacji.

Dodatkowo dla jednego z podopiecznych fundacji zakupiono i zmontowano specjalistyczny rower, mający służyć codziennej aktywacji fizycznej chłopca. Pod koniec pracowitego dnia zmontowany rower i meble zostały uroczyście przekazane podopiecznym.

Działania na rzecz ochrony dzikich pszczół

We wrześniu 2015 roku KAEFER S.A. podjął działania na rzecz odbudowy populacji pszczoły miodnej w Polsce - jednej z rodzimych i najstarszych ras pszczół występujących w naszym kraju (linia augustowska pszczoły środkowoeuropejskiej), zachowującej swoją pierwotną dzikość, odporność na klimat i pracowitość na leśnych pożytkach. W ramach działań mieliśmy niepowtarzalną okazję wysłuchania mini wykładu prezesa Fundacji Bractwo Bartne, pana Piotra Piłasiewicza, na temat długiej historii bartnictwa w Polsce, bogatych i długoletnich tradycji tzw. Rzeczypospolitej Bartnej oraz na temat powódu zaniku profesji bartnika w wyniku rozbiorów Polski i działań administracyjnych ówczesnych władz.
Nasze działania polegały na budowie kłód bartnych, które umieszczone zostały w Puszczy Augustowskiej w nadziei, że osiedlą się w nich kolejne roje pszczół. W sumie udało nam się przygotować aż 10 kłód.
Więcej informacji na temat działalności Fundacji znajdą Państwo na stronie www.bartnictwo.com

 

PROJEKTY I INICJATYWY W GRUPIE KAEFER

 

Program Pomocy KAEFERA w zakresie AIDS (KARP)

W 2007 roku KAEFER Thermal w RPA oraz Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GIZ zainicjowały Program Pomocy KAEFERA w zakresie AIDS (KAEFER AIDS Relief Programme - KARP). Obecnie KAEFER sprawuje pieczę nad KARP samodzielnie.
Kluczowym elementem projektu jest doradztwo i testy na obecność wirusa HIV VCT (Voluntary Counselling and HIV Testing). Bardzo ważne jest, aby ludzie znali swój stan zdrowia. VCT jest przeprowadzany we wszystkich zakładach KAEFER Thermal co najmniej dwa razy w roku, przy czym niektóre zakłady odnotowują wskaźnik skorzystania z doradztwa i testów na poziomie prawie 100%.
Edukacja w miejscu pracy, jest również podstawowym założeniem KARP. KAEFER przeszkolił 21 osób zajmujących się edukacją, które są odpowiedzialne za wdrażanie działań informacyjnych i uświadamiających w ramach programu.
KARP kładzie również duży nacisk na szkolenia formalne. Aby program zakończył się sukcesem, niezbędny jest podstawowy poziom wiedzy i zrozumienia. Szkolenie obejmuje kluczowe obszary: Podstawowe informacje na temat HIV i AIDS / Zarządzanie HIV i AIDS w miejscu pracy / Wdrażanie polityki KAEFER w zakresie zwalczania HIV i AIDS / Organizacja obowiązków na każdym szczeblu zarządzania.

Niemiecka Orkiestra Filharmonii Kameralnej w Bremie

KAEFER od kilku lat wspiera Niemiecką Orkiestrę Filharmonii Kameralnej w Bremie - znaną na całym świecie orkiestrę o wyjątkowym zaangażowaniu społecznym. Pierwotnie została ona założona przez młodych studentów, a obecnie jest organizacją działającą jak firma. Sale prób orkiestry znajdują się w szkole w Bremie, w której uczą się dzieci z różnych środowisk kulturowych i społecznych, czasami ze środowisk trudnych. Dlatego też integracja jest tak ważnym zagadnieniem. Muzyka jest dobrym sposobem promowania bliskich relacji pomiędzy uczniami i zachęcania do ożywionej wymiany myśli.

Kunsthalle Brema

KAEFER wspiera również "Kunsthalle" (muzeum sztuki) w Bremie, udostępniając minivan, który umożliwia prowadzenie projektów i warsztatów dla dzieci, osób starszych i innych osób, którzy nie mogą samodzielnie odwiedzić muzeum.

Różowy Październik & Błękitny Listopad

KAEFER w Brazylii, poprzez swoją spółkę zależną RIP Servicios Industriais, aktywnie uczestniczy w ogólnoświatowych kampaniach "Różowy Październik" i "Błękitny Listopad", mających na celu zwiększenie świadomości na temat raka piersi i raka prostaty.
Obie te formy raka są powszechne, ale reagują na leczenie, jeśli zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane. Kampanie podkreślają znaczenie regularnych badań własnych i wizyt u lekarza.

Dni Nelsona Mandeli w Afryce Południowej

Nelson Mandela wyznawał trzy wartości, według których żył: uczynić wolnym siebie, innych i służyć im na co dzień. W tym duchu organizowany jest Dzień Nelsona Mandeli.
W dniu 18 lipca, który upamiętnia te wartości i daje każdemu szansę zrobienia czegoś wartościowego dla innych, pracownicy KAEFER Thermal w RPA spotykają się i poświęcają 67 minut by zmienić świat na lepsze; każda minuta odzwierciedla jeden rok poświęcony przez Mandelę służbie publicznej i sprawiedliwości społecznej. W ciągu ostatnich lat w ramach dni Mandeli ofiarowano odzież i zabawki dla dzieci, a także wsparto domy kultury, przekazując koce, odzież i żywność.

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.

Nelson Mandela

Biura KAEFER w Wielkiej Brytanii korzystają z odnawialnych źródeł energii.

We wrześniu 2012 r. w biurze KAEFERA w Jarrow w Wielkiej Brytanii zainstalowano dwie turbiny napędzane wiatrem. Turbiny są w stanie wyprodukować po 15 kilowatów każda i wyróżniają się spośród innych małych turbin wiatrowych ze względu na ich unikalną konstrukcję łopatek i przegubów, która pozwala im regulować prędkość obrotową, a tym samym maksymalizować moc.
Dostarczają one większą ilość energii niż potrzeba, aby zasilić biurowiec i warsztat produkcyjny. Nadwyżka może być sprzedawana do krajowej sieci energetycznej w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że turbiny będą potrzebowały około siedmiu lat, aby inwestycja się zwróciła.

Kalendarz adwentowy na rok 2016 w siedzibie KAEFER

W grudniu 2016 roku, już szósty rok z rzędu, budynek siedziby KAEFER w Bremie w Niemczech magicznie przekształcił się w kalendarz adwentowy!
Każde z 24 okien od frontu budynku zawierało dużą czerwoną paczkę z dołączonym numerem i każdego ranka inny dział miał możliwość otwarcia swojej paczki. W przeciwieństwie do normalnego kalendarza adwentowego, na który składają się zwykle słodycze, czekolada lub drobne prezenty, nasz własny kalendarz podąża drogą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej KAEFER. Pod każdą paczką znajdował się list informujący, że pewna kwota pieniędzy została przekazana na cele charytatywne lub inną inicjatywę. Oznacza to, że KAEFER wsparł 24 różne organizacje społeczne w Bremie.