Page path:


Linia Etyki w KAEFER S.A.

 
 
 
19 kwi 2018
Warszawa, Polska
Od 1 maja 2018 Zarząd KAEFER S.A. wprowadza na rynek narzędzie dla osób zgłaszających nieprawidłowości pod nazwą Linia Etyki. Narzędzie dedykowane jest działaniom wspierającym eliminację nieprawidłowości naruszających interes firmy. Celem uruchomienia Linii Etyki jest ostrzeganie o obszarach wymagających działań, mające na celu poprawę funkcjonowania firmy, przeciwdziałanie korupcji i aktywne wspieranie wartości KAEFER.