Page path:


Lean

Koncentracja na wartości dodanej dla klienta.

To oczywiste, gdy się nad tym zastanowić - straty są wrogiem efektywności. Im bardziej weźmiesz sobie tę myśl do serca, tym większym staje się wyzwaniem. Koncentracja na eliminacji strat nazywa się myśleniem Lean. I choć Lean nie jest metodą stosowaną wyłącznie przez KAEFER, nasza wizja "efektywnego wykorzystywania zasobów" jest bardzo dobrze osadzona w koncepcji Lean i w odpowiednim dla Lean sposobie działania.
Mówiąc prościej, Lean oznacza dostarczenie większej korzyści naszym klientom przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Osiąga się to dzięki optymalizacji procesów i ich ciągłemu doskonaleniu. W ten sposób redukuje się straty.
Chodzi o to, aby tracić mniej czasu, sił i materiałów. Poprawiając jednocześnie ochronę zdrowia oraz zwiększając bezpieczeństwo i wydajność pracy, poprzez właściwe wykonanie usługi "za pierwszym podejściem", z zachowaniem wszystkich wymagań jakościowych klienta.
Lean jest również kamieniem węgielnym naszej strategii RED, ponieważ sprawia, że jesteśmy Rozpoznawalni, bardziej Efektywni i oDróżniamy się od konkurencji. Daje korzyść zarówno naszym klientom, jak i nam. Naszym pracownikom zaś, Lean stwarza możliwość konstruktywnego i kreatywnego kształtowania sposobu pracy.

Sukces w Lean jest wynikiem dyscypliny, kreatywności i produktywności. Jeśli zamienisz je w pasję, będziesz znany jako prawdziwy lider w pracy i Twoim środowisku.

Rajan Nair
Dyrektor Zarządzający, Arabia Saudyjska