Page path:


Kanał raportowania - Infolinia Compliance KAEFER

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER określa zasady postępowania, które umożliwiają nam, jako firmie globalnej, przestrzeganie przepisów prawnych, standardów regulacyjnych i zasad etycznych wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, co nie tylko chroni naszych klientów, pracowników i społeczeństwo, ale także przyczynia się do zabezpieczenia naszej firmy przed przestępczością gospodarczą.

Dlatego też Grupa KAEFER oferuje swoim pracownikom, partnerom biznesowym i klientom różne, dostępne na całym świecie kanały zgłaszania naruszeń przepisów. Wszystkie otrzymane informacje są zawsze traktowane jako poufne i w razie potrzeby anonimowe.

Jak można zgłaszać naruszenia?

Powyższe kanały nie są odpowiednie do zgłaszania sytuacji kryzysowych.

Compliance