Page path:


KAEFER S.A. współpracuje z klientem w zakresie CRS.

 
2 mar 2018
Warszawa, Polska

KAEFER S.A. zawarł umowę z E003B7 Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. na reklamę wizualną KAEFER na budowie nadkrytycznego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W ten sposób KAEFER S.A. wsparł grupę firm wykonawczych, które wspólnie z naszym klientem realizują działania z zakresu CSR. Środki uzyskane przez E003B7 Sp. z o.o. w wyniku zawarcia umów reklamowych mają być wykorzystane jako wsparcie dla lokalnych instytucji po określeniu przez naszego klienta najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.