Page path:


Jakość

Wyznaczanie i przekraczanie najwyższych standardów.

Jakość jest głęboko zakorzeniona w kulturze KAEFER i pozwala nam zapewnić stałą satysfakcję klienta.

W KAEFER koncentrujemy się na czterech aspektach jakości:

Planowanie Jakości

Wszystko we właściwym miejscu i w odpowiednim czasie.

Od kalkulacji, specyfikacji i procedur planowania operacyjnego do przepływu informacji, długości terminów realizacji i materiałów.

Jakość zarządzania

Całościowe zarządzanie projektami.

Dostarczanie wiedzy fachowej i zarządzanie w każdej fazie projektu, aby zagwarantować przejrzyste i zwięzłe procesy, regularne monitorowanie i wymianę informacji.

 
 

Jakość komunikacji

Na placu budowy nic nie działa bez skutecznej komunikacji.

Wszyscy partnerzy i wykonawcy są mocno zaangażowani w procesy i jasno komunikują się ze sobą, niezależnie od tego, czy są to robotnicy, klienci, dostawcy, przedstawiciele handlowi, administracja czy kierownicy operacyjni.

Jakość techniczna

Dostarczanie innowacji i najwyższej jakości wiedzy fachowej w zakresie usług i rozwiązań jest naszą codziennością.

Posiadamy certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i SCC. I nawet jeśli brzmi to tak, jakby wszystkie obszary jakości były objęte certyfikacją, nasza kultura ciągłego doskonalenia w całej firmie oznacza, że w przyszłości będziemy nadal wyznaczać sobie coraz wyższe standardy.