Page path:


Izolacje termiczne

Temperatura pod kontrolą

Widok na kocioł o wysokości 130 metrów w elektrowni węglowej, górujący nad okolicą, daje wyobrażenie o skali techniki inżynieryjnej, która jest wykorzystywana w dużych projektach przemysłowych. Elektrownia Medupi w RPA posiada sześć takich kotłów. Jest to również największy projekt budowlany na półkuli południowej. KAEFER był odpowiedzialny za izolację kotłów oraz rurociągów na tym obiekcie.
Dysponujemy know-how, doświadczeniem i elastycznością działania, dzięki którym możemy podejmować się realizacji złożonych, dużych projektów, jak na przykład Medupi, które muszą zostać zrealizowane w ściśle określonych ramach czasowych. Stosując zasady Lean, zapewniamy, że wszystko co niezbędne do realizacji pojawi się we właściwym czasie i na właściwym miejscu. Dzięki temu możemy być niezwykle elastyczni, jeśli chodzi o szybkie reagowanie na wyzwania.
Ten duch innowacji cały czas nami kieruje. Opracowujemy i produkujemy gamę własnych produktów i systemów, które wykorzystują w pełni nasze umiejętności techniczne, specjalistyczną wiedzę i zrozumienie każdego aspektu funkcjonowania izolacji. Posiadamy wiedzę specjalistyczną, która pomoże Ci osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele i urzeczywistnić nawet największe i najbardziej złożone projekty - od rafinerii i elektrowni po przetwórstwo żywności, instalacje LNG i przemysł chemiczny.
Izolacja termiczna ma po prostu sens. Chodzi o utrzymanie ciepła i chłodu oraz oszczędność energii. A w czasach zwiększonego nacisku na ochronę środowiska i koszty energii, izolacja termiczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
 
Elektrownia Medupi, Afryka Południowa
Elektrownia Medupi, Afryka Południowa

Nasze zakresy prac

Obliczenia termodynamiczne i pomiary wykonujemy w oparciu o własne programy oraz dedykowaną metodę elementów skończonych. Nasze usługi obejmują:

 • Obliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Wymiarowanie systemów izolacyjnych z uwzględnieniem czynników ekologicznych i ekonomicznych.
 • Opracowanie koncepcji izolacji wysokotemperaturowych i kriogenicznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie testów funkcjonalnych złożonych systemów izolacyjnych, we własnych laboratoriach.
 • Projektowanie systemów izolacyjnych w programach 3D CAD.
 • Kwalifikacja materiałów i systemów.
 
Engineer infront of PC working on CAD drawing
Inżynier KAEFER pracujący w 3D CAD

Izolacja termiczna: obszary zastosowań

 • Elektrownie
 • Rafinerie
 • Przemysł chemiczny
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Przemysł drzewny i papierniczy
 • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
 • Zbiorniki magazynowe gazu ziemnego
 • Elektrownie wykorzystujące biomasę
 • Technologia środowiskowa
Photo of Slofnaft plant, Slovakia
Zakłady Slofnaft na Słowacji

Izolacja zimnochronna: obszary zastosowań

 • Instalacje LNG i do produkcji etylenu
 • Składowanie kriogeniczne
 • Zakłady wytwarzające CO2
 • Zakłady skraplania gazu
 • Rurociągi
 • Statki
 • Zbiorniki
Photo of LNG facility Algecira, Spain
Instalacja LNG Algecira, Hiszpania