Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Siedziba

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Marktstr. 2, 28195 Bremen, Niemcy
Telefon: +49 421 3055 0
Fax: +49 421 18251
E-mail: info@kaefer.com
Miasto: Bremen
Bremen District Court, HRA 14280
VAT ID No.: DE 114528536

Akcjonariusze:
HPK Verwaltungs-GmbH
Siedziba: Bremen
Bremen District Court, HRB 3202

Zarząd KAEFER Isoliertechnik GmbH:
Dr. Roland Gärber, Co-CEO
Steen E. Hansen, Co-CEO

Informacje prawne

1. Prawa autorskie
Treść i struktura tej strony internetowej są objęte prawami autorskimi i ich pokrewnymi. Wykorzystanie, przetwarzanie, przechowywanie, kopiowanie lub inne użycie informacji
i danych opublikowanych na tej stronie wymagają pisemnej zgody KAEFER SA. Firmy medialne mogą korzystać z informacji dostępnych w zakładce „Prasa”, pod warunkiem, że dokumenty pozostają niezmienione oraz znak praw autorskich jest widoczny, wskazując KAEFER SA jako twórcę.

2. Znaki towarowe
Wszystkie znaki na tej stronie są objęte prawem znaków towarowych. Użycie znaków wymaga pisemnej zgody KAEFER SA.
Alternatywnie:
KAEFER brand mark i kolor czerwony są znakami towarowymi KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co KG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

4. Pliki cookies
a) Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej KAEFER.
b) Mechanizm plików cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
c) Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
d) Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników strony internetowej KAEFER.
e) KAEFER przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu tworzenia statystyk oglądalności strony.
f) Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami KAEFER.
g) Na podstawie informacji uzyskanych ze strony internetowej KAEFER może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
h) KAEFER zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
i) Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. W tym celu:
> Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
> Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
> Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
Należy jednakże pamiętać, iż zablokowanie plików cookies może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron sieci Web.

 

Informacje prawne