Page path:


HSEQ

Właściwe zarządzanie, działania i kształcenie w celu poprawy zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości.

Zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i jakość nie są dla nas opcją. Są niezbędne. KAEFER nie prowadziłby działalności gospodarczej, gdybyśmy nie traktowali wyżej wymienionych zagadnień poważnie.

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości postrzegamy jako podstawowy element naszej codziennej pracy. Na każdym poziomie naszej organizacji - od pracowników na budowie po członków Zarządu.