Page path:


Certyfikat ISO 37001 dla KAEFER S.A.

 
19 wrz 2018

KAEFER S.A., jako druga spółka Grupy KAEFER na świecie, został pomyślnie audytowany pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 37001, co zostało potwierdzone przyznaniem certyfikatu. Uzyskany certyfikat potwierdza pełną przejrzystość wszystkich procesów biznesowych KAEFER S.A. oraz gotowość firmy do podejmowania działań zapobiegawczych i interwencyjnych w tym zakresie.