Page path:


20. Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2018 już za nami! 

 
11 wrz 2018
Bełchatów

Po raz kolejny KAEFER S.A. wziął udział w najważniejszym wydarzeniu w polskiej Energetyce, zwanym polskim Power-Gen. W tegorocznym sympozjum wzięło udział blisko 800 uczestników - przedstawicieli polskich i zagranicznych firm energetycznych oraz ośrodków naukowo-badawczych. Głównym punktem programu było Forum Energetyczne, na którym zaproszeni goście dyskutowali o kierunkach rozwoju polskiej Energetyki. Dyskusja dotyczyła najważniejszych zagadnień związanych z perspektywami i wyzwaniami stojącymi przed branżą, zarówno w kontekście efektywności wytwarzania, jak i wpływu na środowisko, w tym koszyka paliwowo-energetycznego, pakietu klimatycznego i rozwoju OZE.